Header image  
หมู่ที่ 12   ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  31110  
...... ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.ทุ่งจังหัน อ. โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์  โทร 044666161 .....
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
 
 
 
 
 
 
 
คติพจน์นายก อบต.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบทุ่งจังหัน
คู่มือบริการประชาชน
เรื่อง การชำระภาษี
[ อ่านรายละเอียด  ] ปี พ.ศ. 2560
 
องค์การบริหารส่วนตำบทุ่งจังหัน
ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน พ.ศ. ๒๕๕๖
[ อ่านรายละเอียด  ] วันที่ 22/10/2556
 
 
   
 
ข่าวภาพกิจกรรม
   
   
 

กิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 นายสมบูรณ์ ด่านรัชตกุล นายอำเภอโนนสุวรรณ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุประจำปีประมาณ 2557 ณ วัดซับสมบูรณ์ ตำบลทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์

ติดตามงานโครงการ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา นายธานี ขลิบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโครงการถนนลาดยางในตำบลทุ่งจังหัน
วันท้องถิ่นไทย
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน นำโดยนายธานี ขลิบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)
จัดนิทรรศการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจังหัน
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา นายธานี ขลิบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เป็นประธานในการเปิดงาน การจัดนิทรรศการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลการจัดเวทีประชาเสวนาทางออกประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา นายธานี ขลิบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เป็นประธานในการเปิดงานโครงการเผยแพร่ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล ณ ศาลาประชาคมหมู่ 12 และศาลาประชาคมหมู่ที่ 11
วันเด็ก  ปี 2557 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา นายธานี ขลิบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบลได้พบปะอปภร.ตำบลทุ่งจังหัน เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเฝ้าระวังภัย อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการจุดโคมไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
   
   
   
     
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
30 มี.ค 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน จำนวน 2 เริื่อง
  1. ประกาศประกวดราคาด้วยอีเล็กทอรนิก โครงการก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เอกสารประกาศแนบ)
29 มี.ค 2561 2.ประกาศประกวดราคาด้วยอีเล็กทอรนิก โครงการก่อสร้าางถนนลาดยาง หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9 (เอกสารประกาศแนบ)
30 ต.ค. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน จำนวน 2 เรื่อง
  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 [ประกาศ1] [รายละเอียดแนบท้าย 1 ]
  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 [ประกาศ2] [รายละเอียดแนบท้าย 2 ]
   
16 พ.ค.2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  [รายละเอียดประกาศ]
  [รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ]
2 กันยายน 2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติมระบบถังประปาหมู่บ้าน บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  [รายละเอียดประกาศ]
  [รายละเอียดเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 23/2558]
  [รายละเอียด ถังประปา]
  [รายละเอียด ตารางวงเงินและราคากลาง]
8 สิงหาคม 2556 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน  จำนวน 3  โครงการ
  [รายละเอียด หน้า1 , หน้า2 ]
   
     
     
 
 
     
     
     
     
     
 
 
 
     
     
 
             
             
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
หมู่ 12  บ้านทุ่งรวงทอง  ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4466-6161 Fax : 0-4466-6161
Email : - thungchaghan@hotmail.com
Copyright ? 2012 by OPSTECH All Right Reserved.