Header image  
หมู่ที่ 12   ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  31110  
...... ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.ทุ่งจังหัน อ. โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์  โทร 044666161 .....
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
 
 
 
 
 
 
 
คติพจน์นายก อบต.
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบทุ่งจังหัน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
เรื่อง การประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เป็นหน่วยงานใสสะอาด
[ อ่านรายละเอียด  ] วันที่ 15/10/2558
 
องค์การบริหารส่วนตำบทุ่งจังหัน
ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน พ.ศ. ๒๕๕๖
[ อ่านรายละเอียด  ] วันที่ 22/10/2556
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
ตำแหน่ง  นักบริหารงาน อบต. 7 (ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา 
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -5 กันยายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัม
[ อ่านรายละเอียด ] วันที่ 8/8/2556
 
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2 กันยายน 2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมต่อเติมระบบถังประปาหมู่บ้าน บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  [รายละเอียดประกาศ]
  [รายละเอียดเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 23/2558]
  [รายละเอียด ถังประปา]
  [รายละเอียด ตารางวงเงินและราคากลาง]
8 สิงหาคม 2556 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน  จำนวน 3  โครงการ
  [รายละเอียด หน้า1 , หน้า2 ]
   
     
     
ข่าวภาพกิจกรรม
24 พ.ค. 2560 นายธานี ขลิบกลาง นายก อ.บ.ต.ทุ่งจันหัน
เป็นประธานในการมอบแว่นตาผู้สูงอายุตำบลทุ่งจังหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
   
   
 
   
   
   
     
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
 
 
 
     
     
 
             
             
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
หมู่ 12  บ้านทุ่งรวงทอง  ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4466-6161 Fax : 0-4466-6161
Email : - thungchaghan@hotmail.com
Copyright ? 2012 by OPSTECH All Right Reserved.